Hoşgeldin ziyaretçi, soru cevap bölümümüzden daha iyi faydalanabilmek için 1-2 dk ayırarak üye olmanı tavsiye ediyoruz.
  • Register
Hoş geldiniz, KodMerkezi.Net Soru Cevap Bölümü sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

Soracağınız soruya ait kategori bulamadıysanız, altta bulunan iletişim bölümünden eklenmesi için istekte bulunabilirsiniz.
0 votes
Properties seçeneklerinin tek tek ne işe yaradığını açıklamam gerek fakat yeterli bilgim olmadığından açıklayamıyorum. Bütün seçeneklerin ne için kullanıldığını öğrenmem gerek. Bir cümlelik açılamalar yeterli. yardımcı olabilir misiniz ?
in Veritabanı by
edited by
Sorunuz yeterince açık değil. Ne ile alakalı properties lerden bahsediyorsunuz. Daha detaylı sorarsanız, daha kolay cevap alırsınız.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
...