Hoşgeldin ziyaretçi, soru cevap bölümümüzden daha iyi faydalanabilmek için 1-2 dk ayırarak üye olmanı tavsiye ediyoruz.
  • Register
Hoş geldiniz, KodMerkezi.Net Soru Cevap Bölümü sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

Soracağınız soruya ait kategori bulamadıysanız, altta bulunan iletişim bölümünden eklenmesi için istekte bulunabilirsiniz.
0 votes

Arkadaşlar merhaba. üzerinde çalıştığım bir proje için open cv nin hazır görüntü işleme kütüphanelerini kullanıyorum. Bu konuda yaşadığım bir sıkıntı var. 

Bilgisayara bağlı olan kameraların listesini combobox içerisinde listelemek istiyorum. Bununla ilgili hiçbir kaynak veya çözüm önerisi bulamadım. Bunu nasıl yaparım.

in Csharp by
edited by

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
...