Hoşgeldin ziyaretçi, soru cevap bölümümüzden daha iyi faydalanabilmek için 1-2 dk ayırarak üye olmanı tavsiye ediyoruz.
  • Register
Hoş geldiniz, KodMerkezi.Net Soru Cevap Bölümü sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

Soracağınız soruya ait kategori bulamadıysanız, altta bulunan iletişim bölümünden eklenmesi için istekte bulunabilirsiniz.
0 votes
Sqlite ile veritabanını kullanıp her istediğimi yapıyorum.

Fakat ben geniş bir kullanıcı çaplı ortak bir veritabanı kullandırmak istediğim bir proje yapacağım. Yalnız bir türlü androidde serverdaki mysql database ile bağlantı kuramadım. Basitçe veri ekleme , update , veri silme ve veri çekmeyi nasıl yaparım.

Ufak bir örnek  karışık olmadan mantığını anlasam yeterli her türlü şekle dönüştürürüm ben.

Yardımınızı bekliyorum

Şimdiden teşekkürler...
in Veritabanı by

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
...