Hoşgeldin ziyaretçi, soru cevap bölümümüzden daha iyi faydalanabilmek için 1-2 dk ayırarak üye olmanı tavsiye ediyoruz.
  • Register
Hoş geldiniz, KodMerkezi.Net Soru Cevap Bölümü sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

Soracağınız soruya ait kategori bulamadıysanız, altta bulunan iletişim bölümünden eklenmesi için istekte bulunabilirsiniz.
0 votes

https://github.com/sepehr/ci-mongodb-ionauth-module

Bu uygulamayı MVC yapısı ile yaptım attım ama calısmadı bir bakıp bilgi verirmsiniz ?Sizde calısacak mı ?

in CodeIgniter by
edited by

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
...